Een nieuw atletiekseizoen …                                
  Het atletiekseizoen start elk jaar op 1 november.                               
  Wil je, zonder onderbreking, genieten van de trainingen, van de bijhorende verzekering, van deelname aan wedstrijden?                      
  Vernieuw dan je 'Aanvraag Vergunning' en maak het nodige lidgeld over.                            
                                     
  , een nieuwe vergunning                                
  De Aanvraag Vergunning kan je via de website invullen en indienen. Het kan ook via de formulieren die op training aanwezig zijn.                      
                                     
  , de nieuwe leeftijdscategorieën                              
  Volgens leeftijd worden de atleten in categorieën ingedeeld.                            
  De meeste jeugdtrainingen gebeuren per categorie.                              
  Bij pistewedstrijden, indoor en outdoor, wordt er eveneens per categorie gesport. Bij veldlopen wordt er per geboortejaar gelopen. Voor Kangoeroes is er nog geen competitie.               
                                     
  Atletiekjaar 2018-2019       Atletiekjaar 2019-2020                        
  Categorie   Je bent geboren in :    Categorie   Je bent geboren in :                       
  Kangoeroe KAN 2013-2012    Kangoeroe KAN 2014-2013                       
  Benjamin BEN 2011-2010   Benjamin BEN 2012-2011                      
  Pupil PUP 2009-2008   Pupil PUP 2010-2009                      
  Miniem MIN 2007-2006   Miniem MIN 2008-2007                      
  Cadet CAD 2005-2004   Cadet CAD 2006-2005                      
  Scholier SCH 2003-2002   Scholier SCH 2004-2003                      
  Junior JUN 2001-2000   Junior JUN 2002-2001                      
  Senior SEN 1999-35e verjaardag   Senior SEN 2000-35e verjaardag                      
  Master MAS vanaf 35jaar   Master MAS vanaf 35jaar                      
  Recreant RECR 2001 en vroeger   Recreant RECR 2002 en vroeger                      
                                     
  , een nieuw lidgeld                                  
  Een atletiekjaar duurt een volledig jaar. Ook in de zomervakantie blijven we trainingen organiseren en kan je aan wedstrijden deelnemen.                    
  Elke week ben je welkom op de atletiekpiste om onder begeleiding van opgeleide trainers te atletieken. Je krijgt bij de jeugd een algemene opleiding, vanaf Cadet wordt er vaker getraind en gespecialiseerd.        
  Elke week kan je wel ergens deelnemen aan een wedstrijd. Enkele wedstrijden staan onze trainers je bij voor je opwarming en om je te leren hoe je aan een wedstrijd deelneemt.              
  Je neemt gratis deel aan de meeste eigen organisaties, oa. de veldloop en de jeugdmeeting.                          
  Het hele jaar ben je tijdens trainingen en wedstrijden verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.                      
                                     
  Het jaarlijks lidgeld vind je hieronder terug. Dit betaal je door overschrijving naar BE78 9799 5788 3186 van 'RAM vzw' met vermelding van naam atleet.                    
  Voor elke categorie is er een maximum en een minimum bedrag van het lidgeld.                          
  Je betaalt als lidgeld steeds het bedrag vermeld onder kolom MAX.                             
  Je kan, volgens deelname aan het clubleven,  tijdens het sportjaar enkele kortingen verdienen tot het vermelde minimumbedrag bereikt wordt.                    
  De wijze waarop je kortingen kan verdienen vind je hieronder.                            
  Vanaf 1 september 2018 wordt het zo verdiende bedrag terugbetaald op de rekening ,waarvan het lidgeld is betaald.                      
  Indien iemand een andere rekening wil gaan gebruiken, kan hij dat doorgeven als de rekening op dezelfde naam staat als de vorige.                      
                                     
  Wij aanvaarden talententickets. Bezorg ons deze tickets via de clubbrievenbus en breng hun waarde in mindering bij je overschrijving.                      
  Indien je via de mutualiteit recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming bezorg je ons eveneens een kleefbriefje van je mutualiteit.                    
                                     
  Na enige tijd vraag je in het clublokaal na training bij clubverantwoordelijke of trainer naar een officieel borstnummer van de Vlaamse Atletiek Liga, een recreantenkaart of een kangoeroekaart.           
   Het officieel borstnummer is geldig voor het gehele sportjaar waarvoor je inschreef en breng je mee naar je wedstrijden.                      
                                     
    ATLETIEKJAAR 2018-2019 & 2019-2020   MAX MIN                          
  KAN 90,00 € 90,00 €                          
   BEN - PUP - MIN  110,00 € 90,00 €                          
  CAD - SCHOL 130,00 € 110,00 €                          
  JUN - SEN - MAS 140,00 € 120,00 €                          
  RECR 120,00 € 100,00 €                          
                                     
    LIDGELD voor 3de, 4de, … gezinslid   MAX MIN                          
  KAN 75,00 € 75,00 €                          
   BEN - PUP - MIN 95,00 € 75,00 €                          
  CAD - SCHOL 115,00 € 95,00 €                          
  JUN - SEN - MAS 125,00 € 105,00 €                          
  RECR 105,00 € 85,00 €                          
                                 
    PERSONEN met recht op verhoogde tegemoetkoming   MAX MIN                          
  KAN 45,00 € 45,00 €                          
  BEN - PUP - MIN 55,00 € 45,00 €                          
  CAD - SCHOL 65,00 € 55,00 €                          
  JUN - SEN - MAS 70,00 € 60,00 €                          
  RECR 60,00 € 50,00 €                          
                                 
    RAM familie   MAX MIN                          
  ERELID 25,00 € 25,00 € sinds je 1ste aansluiting genieten we van je clubinzet en je clubhart. Dankjewel.              
  STEUNEND LID 15,00 € 15,00 € als clubbestuurder, als ouder, als sponsor, als sympathisant, … geniet je van elke RAM prestaties.            
                                     
  overschrijving naar BE78 9799 5788 3186 van 'RAM vzw' met vermelding van naam atleet                          
                                     
  Kortingen                                  
  We wensen iedereen aan te moedigen om alle facetten van ons clubleven ten volle te ervaren.                        
  Naast het regelmatig bijwonen van trainingen willen we je laten deelnemen aan de verschillende evenementen die de club een jaar rond opzet. Deze deelname is in eerste plaats voor jouw            
  ontwikkeling als blijvende sporter belangrijk, en anderzijds nodig voor een vlotte cluborganisatie. We hopen een ruime cultuur van sportkameraden te bestendigen, geenszins om enkel een competitief clubje te worden.      
                                     
  Per clubfacet waar je aan deelneemt, heb je recht op één korting van 5€ (2,50€ voor personen met verhoogde tegemoetkoming) en dit tot het minimum lidgeldbedrag bereikt wordt.              
  De 4 facetten zijn :                                   
                                     
  1) deelnemen aan een RAM sportevent                              
      - Van benjamins, pupillen, miniemen en recreanten wordt hiervoor verwacht dat ze deelnemen aan minstens één sportevent georganiseerd door RAM of waar RAM als team aan deelneemt. In het bijzonder denken we daarbij aan :
    - RAM organisaties zoals : oefencross Kapelle o/d Bos, 11november veldloop, 10km van Mechelen, , …                      
    - RAM team wedstrijden zoals : Interclub, PK estafette, …                          
    Wanneer voor de teamwedstrijden het aantal ingeschreven of aanwezige RAM-atleten het onmogelijk maakt om deel te nemen, volstaat het aanwezig te zijn als reserve die eventueel kan deelnemen en als supporter.  
                                     
     - Van cadetten, scholieren en masters wordt deelname aan de BVV in hun categorie verwacht.                      
    Wanneer de ploegopstelling het onmogelijk maakt om effectief deel te nemen, volstaat het aanwezig te zijn als reserve die eventueel kan deelnemen en als supporter.            
    Wanneer de club deze atleten nodig heeft voor effectieve deelname aan de BVV of Nationale interclub AC, is dit een bijkomende vereiste.                
                                     
    - Van juniors en seniors wordt deelname aan de BVV AC verwacht                          
    Wanneer de ploegopstelling het onmogelijk maakt om effectief deel te nemen volstaat het aanwezig te zijn als reserve die eventueel kan deelnemen en als supporter.            
                                     
  2) deelnemen aan een RAMregelmatigheidscriterium, zijnde veldloop, indoor, outdoortrofee of RAMroadcriterium (zie op website bij 'uitslagen')                    
    Benjamins, pupillen en miniemen mogen hun indoorwedstrijden laten meetellen voor het nodige aantal veldlopen.                    
    Een of meerdere indoor- of outdoorwedstrijden  mogen  hierbij vervangen worden door wegwedstrijden om aan het nodige aantal te komen.                
    In dit laatste geval dien je deel te nemen in de kleuren van RAM en met RAM als clubnaam,                      
    en dient dit gestaafd te worden met een uitslag. Een marathon telt hierbij voor 2 wedstrijden.                      
                                     
  3) Als je zelf of een familielid van jou meewerkt aan de organisatie van een RAM-activiteit als medewerker of jurylid.                      
    De vrijwilligerslijst is terug te vinden onder info --> vrijwillgers.                          
    De medewerking duurt daarbij de volledige duur van de taak met een maximum van een halve dag.                      
    Indien een ouder met meerdere aangesloten kinderen meewerkt, geldt de korting voor medewerking onmiddellijk  voor alle kinderen.                  
    Als er meer kandidaten zijn dan we zinvol kunnen gebruiken als medewerkers, zal RAM trachten dit billijk te spreiden, rekening houdend met de specifieke noden van de organisatie.        
    De korting kan ook verdiend worden door de verkoop van 5 dozen wafels en/of truffels bij onze jaarlijkse actie.. In dit geval geldt ze slechts voor 1 lid.              
                                     
  4) De 4e korting wordt op dezelfde wijze verdiend als de vorige.                            
                                     
  Divers                                  
  Meerdere mutualiteiten geven je een terugbetaling van een deel van het lidgeld. Na enige tijd vraag je in het clublokaal na training bij clubverantwoordelijke of trainer naar het gepast formulier          
                                     
  Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, kunnen met het bestuur overleggen of de betaling gespreid kan worden.                      
                                     
  Recreanten kunnen enkel met een dagvergunning deelnemen aan pistewedstrijden en veldlopen.                        
                                     
  Je aansluiting bij RAM blijft lopen tot dat je zelf je ontslag geeft in de overgangsperiode, je door de club van de ledenlijst geschrapt wordt (na minstens 2 jaar) of door ontslag met wederzijds akkoord.